Germ Koster

Germ Koster (1891 - 1981)

Woonplaats:

Dokkum
PC-koning: 1927
Deelnemer PC: 1913-1933
Aantal deelnames: 12
PC-puntentotaal: 10 (1,2,3)

Germ Koster werd op 20 mei 1891 in Dokkum geboren. In zijn jongensjaren en ook bij de junioren viel hij sporadisch in de prijzen. Bij de senioren zou het tot 1920 duren eer zijn naam regelmatig als prijswinnaar in de kranten werd vermeld. De oorzaken, dat hij zich toen pas een plaats tussen de kaatscoryfeeën wist te veroveren, waren drieërlei. Koster woonde ver buiten het kaatscentrum, de mobilisatie speelde hem gedurende een drietal jaren parten en hij zat niet in de kaatsmaten.

Koster was in het veld een rustige, sympathieke, sportieve, tactische en evenredigespeler. Hij begon als perkspeler en werd later, ten gevolge van een niet optimaal functionerende arm, opslager. Hij was linkshandig en kon geweldig uitslaan. Zo sloeg hij bijvoorbeeld in Beetgum de bal eens vijf keer achterelkaar boven en de laatste bal van die serie sloeg hij maar liefst vierentachtig meter ver weg. Zijn opslag mocht er ook zijn, want de ballen vlogen als kogels naar het perk. Zijn grote klasse manifesteerde hij op het Nederlandse kampioenschap, dat hij vijf keer voor de kaatsvereniging ‘Oostergo’ uit Dokkum wist te winnen, en op de PC die hij in 1927, verrassenderwijs, won en bovendien tot koning uitgeroepen werd. Twee curieuze gevallen uit de kaatsloopbaan van Koster zijn het noemen waard.

In de eerste plaats was dat de PC van 1924. Door bandenpech arriveerde hij en zijn partuurgenoot Klaas Kooistra te laat op dit kaatsevenement en werd het gehele partuur, conform de geldende regels, door de scheidsrechter van de lijst geschrapt. Toen stak er een storm van protest rond de uiterlijk doodkalme, maar inwendige vurige Koster op. Onder de kaatsers dreigde een staking uit te breken. Na een lange en heftige discussie tussen spelers, bestuur en scheidsrechter werd uiteindelijk tot een compromis besloten. Hoewel het partuur niet meer mee mocht doen, kregen de gedupeerden toch een royale vergoeding. In de tweede plaats won Koster nooit een gouden horloge. Minstens een zevental keren kwam hij wel in een finale, waarin een gouden klokje werd verkaatst, maar helaas zou hij nimmer als winnaar uit de strijd te voorschijn komen. Koster vergaarde 287 wedstrijdpunten. Dat hadden er meer kunnen zijn. Zijn werkzaamheden, hij was typograaf, lieten niet toe dat hij regelmatig op doordeweekse wedstrijden kon uitkomen. Germ Koster overleed op de respectabele leeftijd van negenentachtig jaar.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in