Minze de Vries

Minze de Vries (1874 - 1965)

Woonplaats:

Bitgum
PC-koning: 1896, 1897, 1900
Deelnemer PC: 1893–1911
Aantal deelnames: 18
PC-puntentotaal: 20  (4, 3, 2

Minze de Vries werd in 1874 in Bitgum geboren. Op dertienjarige leeftijd zette hij zijn eerste schreden op het kaatsveld en won in Baard de eerste prijs, een prestatie die hij het jaar daarna herhalen zou. De Vries was een aangenaam persoon om mee te kaatsen en daarnaast een voortreffelijke opslager.

Hij was linkshandig, had een enigszins scheve aanloop en vooral de enorme snelheid en kracht bij het opslaan spraken tot de verbeelding van de kaatsersen het kaatsminnende publiek. Hij stelde de perkspelers van de tegenpartij vaak voor onoplosbare problemen. De Vries, die in 1894 en 1895 als grenadier in het leger diende, werkte na zijn dienstperiode door de week altijd als boerenarbeider op het land en in de avonduren en op zaterdag was hij barbier. Later werd dat zijn beroep gedurende een vijftigtal jaren.

Op tachtigjarige leeftijd stopte hij daarmee en in de kapsalon werd natuurlijk veel over het kaatsen gesproken. In 1896 won hij de PC voor de eerste keer met Klaas Vonk en Sjoerd Heslinga, beide ook uit Bitgum afkomstig. Die overwinning hing aan een zijden draadje. De drie genoemde kaatsers verschenen in de eerste omloop, door reisperikelen, te laat op het veld en het PC-bestuur wilde het partuur van de lijst schrappen. De tegenstander, het koningstrio Jan Reitsma sr., Pieter Baukes Yetsenga en Johannes Anema, dacht hier anders over, want het publiek moest toch vooral het talent De Vries aan het werk zien, aldus Reitsma sr..

Na een schrobbering van het PC-bestuur voor het te laat verschenen trio werd er toch gekaatst en het zou een enerverende partij worden waarbij tenslotte alle hout aan de telegraaf kwam. De Vries gaf op die stand een onverwerkbare bal en daardoor werd de partij en later ook de PC gewonnen en De Vries werd tot koning gekozen. Naderhand zou hij verklaren dat dit zijn mooiste partij uit zijn kaatscarrière was geweest. Ook in 1897 en 1900 was hij de beste speler van het prijswinnende partuur.

In 1903 werd hij wederom winnaar en was hij opnieuw de beste speler van het drietal, maar in overleg met de voorzitter van de PC werd de koningsprijs aan Reitsma sr., toegekend, omdat die met één van zijn laatste kaatswedstrijden bezig was. Daar zou De Vries, die in 1901, 1902 en 1911 de tweede en in 1899 en 1907 de derde prijs op de PC won, later spijt van krijgen. Ook op internationale wedstrijden, zoals in Brussel tegen de Belgen, kwam De Vries uit.

In 1901 won hij het Nederlandse kampioenschap voor de kaatsvereniging ‘Oefening Kweekt Kunst’ uit Bitgum en mocht tevens de koningsprijs mee naar huis nemen. De Vries was tevens een voortreffelijke amateur-schilder, waarbij zijn voorkeur uitging naar het schilderen van landschappelijke taferelen en historische gebouwen. Ook was hij een actieve steunpilaar bij de zang- en toneelvereniging. Daarbij fungeerde hij tien jaar lang als directeur en bovendien interesseerde hij zich uitermate voor de dorpshistorie. Dat De Vries veel voor genoemde kaatsvereniging betekende bleek wel in 1965 toen de prijswinnaars van ‘De Gripedei’ bij het zeventigjarige jubileum een wandbord met zijn beeltenis daarop kregen. Op negentigjarige leeftijd kreeg hij op zijn verjaardag een oranjekoek aangeboden met daarop de stand 5-5 en 6-6. Minze de Vries overleed op 30 augustus 1965.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in