August van Lierde

August van Lierde (1890 - 1958)

Woonplaats:

Harderwijk
PC-koning: 1917
Deelnemer PC: 1916-1920
Aantal deelnames: 3
PC-puntentotaal: 8 (2,1,0)

August van Lierde werd in 1890 in Ninove (België) geboren. Op vijftienjarige leeftijd kaatste hij al, voornamelijk in de omgeving. Toen hij dienstplichtig werd en Brussel als garnizoensplaats kreeg toe­gewezen, begon zijn kaatsloopbaan pas goed van de grond te komen. Door zijn prachtige slagen viel hij al spoedig op en kreeg hij talloze uitnodigingen om op wedstrijden te komen kaatsen. Ook de teams, waarin hij zou kunnen spelen, had hij maar voor het uitzoeken.

Zo won Van Lierde in 1914, toen hij al weer burger was, maar liefst drieëndertig van de vijfendertig wedstrijden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden diverse Belgen in Nederland geïnterneerd. August van Lierde kwam in Harderwijk terecht, samen met nog andere Belgische kaatstalenten.Dit kwam het hoofdbestuur van de Nederlandse Kaatsbond ter ore en een aantal bestuursleden en kaatsers reisde naar Harderwijk af om daar eens polshoogte te gaan nemen. Er werd gekaatst, maar ook gepraat met de kampcommandant. Hem werd verzocht de kaatsers in het weekend verlof te verlenen, opdat zij in Friesland zouden kunnen kaatsen. Dit verzoek werd, na tussenkomst van de opperbevelhebber in Den Haag, ingewilligd.

In het begin waren de Friezen sterker, vooral door hun opslag. De Belgen waren gewend met één hand op te slaan, waardoor de bal lang die snelheid niet kreeg als in het Friese spel. In de winter, waarbij het speelveld soms sneeuwvrij moest worden gemaakt, werd door de Belgen in Harderwijk elke dag geoefend, voornamelijk in het opslaan, maar ook in het uitslaan en in het keren. Al spoedig verdween het klassenverschil en steeg het spel van onze zuiderburen tot grote hoogte.

In 1916 won Van Lierde de PC en een jaar later zou hij op dit kaatsevenement opnieuw zegevieren. In een eenzijdige finale won hij met zijn landgenoten George Herphélin en Emile Hoyois en werd hij tot koning uitgeroepen. Ook op internationale wedstrijden was hij vaak succesvol. In 1920 zou de PC hem nog een tweede plaats opleveren. Het beroep van August van Lierde was in het begin klerk bij een handelsonderneming en daarna werd hij chef in een garenfabriek. Aan de verslaggever van een krant, die hem jaren later in Ninove een bezoek bracht, vertelde hij dat hij met weemoed aan de onvergetelijke jaren in Friesland terugdacht.

August van Lierde overleed op 27 januari 1958 in zijn geboorteplaats Ninove.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in