Hubert Westerhuis

Hubert A. Westerhuis (1900 - 1977)

Woonplaats:

Easterlittens
PC-koning: 1918
Deelnemer PC: 1918-1919
Aantal deelnames: 2
PC-puntentotaal: 3 (1,0,0)

De kaatsloopbaan van de uit Easterlittens afkomstige Hubert Ate Westerhuis zou van korte duur zijn. Hij leerde het kaatsen op het dorpsplein en had aan meervoudig PC-­winnaar en latere dominee Rinse J.H.Brink, een beste leermeester. In 1918 gaf een jong partuur zich op voor de PC. Het bestond uit opslager Roelof de Jong, voorinse Petrus Hiemstra en achterinse Hubert Westerhuis.

Omdat de deelname op deze partij beperkt was, er mochten maar twaalf parturen meedoen, en genoemd drietal nog maar weinig had gepresteerd, viel dit partuur in eerste instantie buiten de boot. Hoofdbestuurslid van de Nederlandse Kaatsbond, Oepke Hiemstra, de vader van Petrus, wendde al zijn invloed aan bij het bestuur van de PC, om dit trio daar toch te laten kaatsen. Hij wist dit bestuur inderdaad te overtuigen en dus mocht het partuur meedoen, alhoewel het publiek van mening was, dat dit trio niet op de lijst thuis hoorde. Na een moeizaam begin werd uiteindelijk toch de finale gehaald. Daarin werd in een spannende en sensationele wedstrijd de tegenstander verslagen. De links opslaande en rechts uitslaande Hubert Westerhuis werd tot koning uitgeroepen.

Hij werd op zeventienjarige leeftijd de jongste koning van de PC. Deze koning was nog niet van alle PC­-rituelen op de hoogte en dus stapte hij na de prijsuitreiking met de koningsprijs om zijn nek op de fiets en reed huiswaarts. Dit was allerminst gebruikelijk, want de koningsprijs moest na de prijsuitreiking weer bij het PC­-bestuur ingeleverd worden. Consternatie bij het bestuur!

Westerhuis werd, na een korte huldiging in zijn woonplaats, er door zijn dorpsgenoten op gewezen dat hij de koningsprijs zo spoedig mogelijk weer moest inleveren. En zo verscheen hij nog dezelfde dag weer in Franeker om de koningsprijs weer aan de commissieleden te overhandigen. Deze overwinning zou één van de weinige successen van deze machinist op een stoomboot en later van de gasfabriek in Leeuwarden zijn, die hij behaalde. Doordat hij te weinig tijd had, niet te veel ambitie had en een schouder dat het liet afweten, kwam spoedig een einde aan de kaatsloopbaan van Hubert Ate Westerhuis.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in