Klaas Anne Terpstra

Klaas Anne Terpstra (1971)


Woonplaats:
Minnertsga
PC-koning: 2000
Deelnemer PC: 1992-2004
Aantal deelnames: 13
PC-puntentotaal: 10 (2,1,2)

Klaas Anne Terpstra, geboren in 1971 in Ingelum, kaatste in Arum zijn eerste wedstrijd toen hij zeven jaar oud was. Hij mocht eigenlijk nog niet eens meedoen omdat hij daarvoor nog te jong was, maar het bestuur van de kaatsvereniging toonde clementie. Bij de schooljongens won hij op het Nederlandse kampioenschap voor de kaatsvereniging ‘Sla Raak’ uit Ingelum in 1985 de derde prijs.

Bij de jongens kaatste hij de eerste twee jaar bij de voormalige CFK, waar hij voor de kaatsvereniging ‘Reitsje Him’ uit Bitgum in 1987 de jongensbond won. In het derde en laatste jaar stapte hij over naar de KNKB met de bedoeling om op de Freulepartij in Wommels te kaatsen. Dat ging helaas niet door omdat de voorzitter van de kaatsvereniging in Ingelum dwars lag. Terpstra was ook een voortreffelijke schaatser. Bij het Nederlandse kampioenschap korte baan voor pupillen werd hij kampioen en later kwam hij bij de Friese selectie. Omdat hij, toen hij in de selectie zat, ook zomers moest trainen eisten de trainers dat hij zou stoppen met kaatsen.

Terpstra koos voor het kaatsen, hoewel hij daarna nog wel voor hemzelf schaats trainde. Op twintigjarige leeftijd stopte hij hiermee. Terpstra, in de winter actief met bokstraining, was op het kaatsveld overal inzetbaar. In het begin stond hij achter in het perk en verzorgde daarbij de tweede opslag, hoewel hij soms ook wel voor de eerste opslag zorg droeg. Dat vond hij minder aantrekkelijk omdat hij dan te weinig te doen kreeg. In 1991 won hij in Achlum de tweede prijs en hij bemachtigde daarmee zijn eerste punten in de hoofdklasse.

In 1992 in Dongjum werd hij voor de eerste keer koning op dat niveau. In 1993 won hij voor de kaatsvereniging ‘ VvV Menaem’ uit Menaam de tweede prijs op het Nederlandse kampioenschap voor junioren (de Jong- Nederland). In 1995, bij zijn vierde deelname aan de PC, boekte hij op het ‘Sjûkelân’ in Franeker zijn eerste succes op die klassieker. Als achterinse won hij met koning Simon Minnesma en Sake G. Porte de eerste prijs. In 1997, toen hij inmiddels in Minnertsga woonde, was er wederom een succesje, nu werd het de derde prijs, en in 2000 won hij opnieuw de eerste prijs. Nu waren Klaas Berkenpas en Dirk Jan van der Woud zijn partuurgenoten. Terpstra werd tot koning van de partij uitgeroepen en werd daarmee de eerste PC- ­koning uit Minnertsga in de geschiedenis. Er volgde een groots onthaal in dat dorp, want met een door paarden getrokken koets en het muziekkorps voorop maakten de prijswinnaars een rondrit door het dorp en daarna volgde een feest in de sportkantine. Ook op het Nederlandse Kampioenschap bleef succes voor de kaatsvereniging ‘Minnertsga’ niet uit. Zowel in 2001, 2003 als in 2006 werd de eerste prijs gewonnen en dat was ook niet zo verwonderlijk met kaatsers als Klaas Anne Terpstra, Chris en Jacob Wassenaar en Cornelis Terpstra in dat dorp.

Op de PC boekte hij nog twee maal succes. In 2002 won hij de derde en in 2004 de tweede prijs. Na het seizoen 2004 sloot Terpstra zijn hoofdklasseperiode op 8 oktober af met een afscheidsfeest in Wier. Door nog enkele incidentele successen op afdelingswedstrijden in 2006, 2007, 2008 en 2009 kwam hij in totaal tot 411 punten en 28 koningsschappen.

In zijn beste kaatsjaren had Klaas Anne Terpstra een fanclub, waarvan de leden twee of drie keer per jaar fanmail in de bus kregen en in Wier een fanclubdag werd gehouden. Johan van der Meulen, de latere PC-­koning, was destijds zijn fanatiekste fan.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in