Johan Jansen

Johan D. Jansen (1931 -2001)

Woonplaats: Harlingen
PC-koning: 1958
Deelnemer PC: 1949-1965
Aantal deelnames: 17
PC-puntentotaal: 12 (3, 0, 3)

Johannes (Johan) D. Jansen werd in 1931 in Harlingen geboren. Zijn kaatsloopbaan begon na de Tweede Wereldoorlog gestalte te krijgen. In 1945 won hij in Itens zijn eerste prijs en zijn eerste aansprekende succes behaalde hij op de Freulepartij in Wommels in 1947. In een enerverende finale tegen Witmarsum kwam alles aan de hang, maar het partuur uit de Friese havenstad zou op die stand aan het kortste eind trekken. Het had toen geen antwoord op de onverwerkbare bal van de Witmarsumer opslager.

Ook bij de junioren deed Jansen van zich spreken door in 1950 en 1951 met zijn partuurgenoten de overwinning op het Nederlandse kampioenschap (de Jong­ Nederland partij) op te eisen. In 1949 was hij al geselecteerd voor de hoofdklasse en hij zou die uitverkiezing in de loop der jaren meer dan waarmaken. Jansen was een voorinse en had geen snelle, doch wel een trefzekere tweede opslag. Hij was technisch en tactisch één van de beste spelers in die tijd en was rustig en correct, dat in tegenstelling tot de meeste kaatsers uit Harlingen destijds. Hij was wars van intriges, had geen luidruchtig commentaar en stond liever niet in de schijnwerpers. Het was jammer dat hij zich wellicht daardoor geen vaste plaats in het afdelingspartuur van de kaatsvereniging ‘Eendracht’ uit Harlingen wist te bemachtigen. Er was veel concurrentie van andere spelers, bovendien was er sprake van ‘clanvorming’ en enkele spelers meenden een ‘vetorecht’ te hebben, waardoor er vaak in een wisselende samenstelling werd gekaatst.

Niettemin won Jansen vier keer het Nederlandse kampioenschap en werd driemaal tweede, steeds met Hotze Schuil als opslager. Jansen, die naast een eminente kaatser ook een voortreffelijke voetballer was, won in 1955 zijn eerste gouden horloge. In 1953 en 1955 verscheen zijn naam voor het eerst bij de winnaars van een prijs op de PC. Beide jaren werd het de vierde prijs. In 1956 werd hij winnaar van dat spektakelstuk, samen met Marten van der Leest en koning Arp Hiemstra, en in 1958 won hij de PC opnieuw, nu met Roel Hoekstra en Albert Veldkamp. Jansen werd tot koning van de partij uitgeroepen. In 1959 mocht hij traditiegetrouw de ereronde in de koets door de stad Franeker maken. Hij weigerde echter om alleen in de koets plaats te nemen en vond dat zijn medespelers hier evenveel recht op hadden. Aan zijn verlangen werd tegemoetgekomen zodat het gehele partuur van 1958 die triomftocht mocht maken. In 1961 stond hij nogmaals op de hoogste podiumplaats, nu met Rienk de Groot en koning Martinus Santema.

In 1962 won hij nog eens de derde prijs. In 1967 nam hij afscheid van de hoofdklasse met de tweede prijs in Bolsward en in totaal verzamelde Jansen 468 punten, een fantastisch aantal. Na zijn kaatsloopbaan werd Jansen, die als calculator op de scheepswerf ‘Welgelegen’ te Harlingen werkzaam was, bondstrainer en na die periode werd het lange tijd stil rond hem. In 1981 werd hij door het hoofdbestuur van de KNKB geridderd omdat hij toen tot de tien hooggeplaatste spelers in het klassement aller tijden behoorde. Johan Jansen, die altijd zijn vrouw en later ook de kinderen meenam naar de kaatswedstrijden, overleed in 2001.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in