Sjouke Helfrich

Sjouke Helfrich (1909 - 1982)

Woonplaats:

Wijnaldum
PC-koning: 1937
Deelnemer PC: 1930-1951
Aantal deelnames: 20
PC-puntentotaal: 25 (5,3,4)

Sjouke Helfrich werd in 1909 in Kimswerd geboren. Onder de schooljongens kreeg hij de eervolle bijnaam ‘Taede’, een teken dat hij toen al heel wat in zijn mars had. Op achttienjarige leeftijd was hij met een tweede plaats succesvol op het Nederlandse kampioenschap voor junioren (de Jong Nederlandpartij) en de twee daaropvolgende jaren won hij voor de kaatsvereniging ‘De Helfrichs’ (een toepasselijke naam) uit Kimswerd die partij. In 1928 promoveerde hij naar de hoofdklasse.

Zijn eerste wedstrijd op dat niveau was in Holwerd en dat leek op een deceptie uit te draaien. In Harlingen kwam hij namelijk te laat voor de trein. Gelukkig waren enkele supporters uit Kimswerd bereid hem met de auto naar Holwerd toe te brengen onder de voorwaarde dat hij dan wel de eerste prijs moest winnen. En dat gebeurde inderdaad. Helfrich’s kwaliteiten kwamen het best achter in het perk en op de bovenlijn tot uiting, alhoewel zijn opslag er ook mocht zijn.

Hij was een technische speler met een sterke arm en sloeg zowel bovenhands als onderhands perfect uit. Helfrich was een temperamentvolle speler, die altijd een grote pet, een flodderige lange zwarte broek en een witte blouse droeg. Kenmerkend voor hem waren verder zijn grote passen en zijn uitdagend opgestoken vingertje. Zijn beroep was aanvankelijk bakkersknecht en in 1933 had het dorp Sint Jacobiparochie, waar de kaatsfenomenen Klaas Kuiken en Dooitzen de Bildt woonden, een bakkersknecht nodig.

Natuurlijk spoorde Kuiken Helfrich aan om die vacature in te vullen en Helfrich had daar wel oren na. Dat had tot gevolg dat Sint Jacobiparochie een uitstekend afdelingspartuur formeren kon. Het resultaat daarvan was dat het Nederlandse kampioenschap in 1933, 1934 en 1935 werd gewonnen. In laatstgenoemd jaar won Helfrich voor de eerste keer de PC.

In het voorjaar van 1936 verhuisde hij naar Wijnaldum en werd daar bakker. Een jaar later won hij opnieuw de PC en werd toen tot koning uitgeroepen. In 1939, 1941 en 1948 zou hij de PC wederom winnen. In 1939 had hij te kampen met een inzinking, want in dat jaar won hij maar één eerste prijs. In de krant werd toen al geschreven dat hij over zijn hoogtepunt heen was. Geheel ten onrechte, naar later zou blijken.

Helfrich, die veel van matador Klaas Kuiken had geleerd, verhuisde later naar Wergea, waar hij zijn beroep van bakker bleef uitoefenen. In 1951 werd Helfrich gehuldigd vanwege zijn 25-jarige kaatsersloopbaan. Hij werd verblijd met een aardewerken Workumer wandbord. Aan het eind van dat jaar werd hij door het NKB-bestuur van de lijst van hoofdklassers afgevoerd. Helfrich, die 532 punten verzamelde en van 1934 tot en met 1938 (vijf seizoenen) het puntenklassement won, overleed in 1982 in Wergea.

 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Log in